2022/07/01

GIZek aisialdiko begiralea izateko ikastaro trinkoa antolatu dau, eta izen-emotea zabalik dago gehienezko plaza kopurua bete arte


Datorren ikasturtera begira, haur eta nerabeen aisialdiko begirale titulazinoa eskuratzeko ikastaro trinkoa eskainiko dau Bermeoko Udaleko Gazteria arloak, GIZek. Interesdunek, formakuntzan parte hartzeko izena emon ahal izango dabe GIZen, ekainaren 1etik irailaren 2ra arte edo gehienezko plaza kopurua bete arte. Gutxienez 10 lagunek emon beharko dabe izena, eta 20 izango dira gehienez taldea osotuko dabenak. Deskargatu izen-emote orria hemen.

Saio gehienak (9) Bermeoko Gizarte eta Kultura Etxean izango dira, bariku arratsaldeetan (18:30-21:00) eta zapatuetan (10:00-14:45/16:00-18:30). La Arboledako aterpetxean garatuko diran hiru saioen ordutegia, barriz, honakoa izango da: zapatuko 10:00etatik domekako 13:30ak arte, bertan lo egiten gelditzea beharrezkoa dalarik.

Danatara 150 ordu teoriko eta 160 ordu praktiko daukaz kurtsoak, euskeraz emondakoak, ikasturte bakarrean, urrian hasi eta 2023ko maiatzera bitarte, 12 asteburutan. Lehen saioa 2022ko urriaren 15ean emongo da, eta 2023ko maiatzaren 6an azkena. Derrigorrezkoa izango da 12 saioetara joatea. Saioren batera falta izanez gero, galdutako saioa(k) datorren ikasturtean errekuperatu beharko d(ir)a.

Titulazino ofiziala
Gaztetxo Eskolak emongo dau ikastaroa, eta, amaitzen danean, ikasleek haur eta gazteen aisialdirako begirale izateko titulu ofiziala eskuratuko dabe, Eusko Jaurlaritzak homologatutakoa. Ikastaroan izena emon ahal izateko, interesdunek 2023ko ekainaren 30a baino lehen 18 urte beteta euki beharko dabez. Ganera, ikastaroa egiteko derrigorrezkoa da DBHko titulazinoa izatea.

Izena-emoterako orduan eta taldea osotzeko momentuan gazte bermeotarrek izango dabe lehentasuna. Ikasleak euskaldunak izan beharko dira, ikastaroa euskeraz izango baita.

Praktikak udalaren gazteria zerbitzuetan egiteko aukera egongo da (Gaztelekua eta Ludoteka), posible izanez gero. Dana dala, heziketa praktikoa egiteko aukera Gaztetxo Eskolak berak erraztuko dau. Begirale praktikak amaitu eta gero, praktiken memoria garatu beharko da.

Ikastaroaren edukiak, besteak beste, honako honeek izango dira: aisialdi heziketa, aisialdiko kudeaketa, aisialdiko dinamizazinoa, balioen hezkuntza, hezkuntza premia bereziak, herri nortasuna, droga-mendekotasunaren eta sexualidadearen prebentzinoa, e.a. Helburua, hezitzaileek heztekotan dagoan umearen garapen pertsonal eta komunitarioa lortzea izango da, beste batzuen artean.

Matrikularen prezioa aurreko urteetako berbera izango da Bermeon erroldatutako gazteentzako, izan be, Bermeoko Udalaren diru-laguntza izango dabe. Honako honeek dira matrikulazino prezioak, adina eta jaioterria kontuan izanda:
 • 350 euro (Bermeon erroldatutako 35 urtera arteko gazteak).
 • 440 euro (Bermeon erroldatutako 35 urtetik gorakoak eta Bermeon ez erroldatutakoak).
Matrikularen barruan aterpeko hiru asteburuak (mantenu osoa) sartuta dagoz.

2022/06/30

Uztailaren 15era arte zabalik dago busturialdeko gazte enpresak sortzeko eta sendotzeko dirulaguntzak eskatzeko epea

 

Bermeoko eta Gernika-Lumoko Udaletako gazteria zerbitzuek, Urremendi Landa Garapen Elkarteak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza-hitzarmena sinatu dabe “Gaztedi Busturialdea” proiektua garatzeko eta gauzatzeko. Helburua, lankidetzarako esparrua ezartzea da, Busturialdeko udalerrietan gazteriaren arloko politika integrala ezarriz, sustatuz eta garatuz, gazteriaren arloko “Bizkaia Gazteak” estrategiagaz bat etorriz.

Zentzu honetan, Gaztedi Busturialdea proiektuak batzen dauzan herrietan (Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Foru, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz eta Sukarrieta) erroldatutako gazteek enpresak sortu eta honeek sendotzeko dirulaguntzak eskatzeko epea zabaldu da. Eskaerak 2022ko uztailaren 15era egin ahal izango dira.

Planaren zuzkidura ekonomikoa 21.080 eurokoa da, eta onuradunak 35 urtetik beherako gazteak izango dira, 2021ean enpresa bat sortu dabenak eta “Gaztedi Busturialdea proiektuaren parte diran udalerrietan erroldatuta dagozanak.

Laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa da, betibe orain arte egindako inbertsinoa 600 eurotik gorakoa izan bada. Dirulaguntza honeek enpresak sortzeko eta sendotzeko beste laguntza batzuekaz bateragarriak dira.

Laguntzen onuradun izateko bete beharreko baldintzak honako honeek dira:

 • Ekonomia Jardueren ganeko Zergan (EJZ) eta Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) edo baliokidean alta emonda egotea: 2021/01/01 – 2021/12/31, biak barne.
 • Edozein forma juridiko izatea.
 • Bazkideetako batek, gitxienez, honako baldintza honeek betetzea:
  • Gaztedi Busturialdea proiektua osotzen daben udalerrietako batean erroldatuta egotea, gitxienez, EJZn alta emon aurreko urte jarraitu batean.
  • 36 urte bete barik izatea EJZn alta emondako datan.
 • EJZn eta LAABn alta emoteak etengabea izan behar dau hasikerako alta-datatik laguntzen ebazpen-datara arte.
 • Ekonomia Jardueren ganeko Zergan alta emoteak eta Negozio Planak zuzeneko lotura izan behar dabe.
Kontsultatu hemen balorazino erispideak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da:

 • Sustatzailearen edo sustatzaileen NANa(k).
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) edo baliokidean alta emonda egotearen ziurtagiria.
 • Ekonomia Jardueren ganeko Zergan (EJZ) alta emonda egotearen ziurtagiria.
 • Erakunde juridikoa danean, eraketa egiaztatzen dauen agiria.
 • Ogasunagaz eta Gizarte Segurantzagaz egunean egotearen ziurtagiriak.
 • Bideragarritasun-plana eta negozio plana.
 • Langileen kontratuak, holakorik balego.
 • Minusbaliotasun-ziurtagiria, holakorik balego.
 • Zinpeko aitorpena.
 • Lan-eremuaren alokairu-kontratua edo salerosketaren dokumentazinoa.

2022/06/27

Busturialdeko gazteek eskualdeko enpresetan trebatuko dira 'Gaztedi Busturialdea Bekak 2022' programari esker


Busturialdeko gazteek eskualdeko enpresatan trebatzeko aukera izango dabe aurton be Gaztedi Busturialdea programari esker, lanekoak ez diran formazino beken bitartez. Busturialdeko hainbat udalek sustatuko dabez beka horreek, Lanbideren bitartez.

Bekadunak izango diran sei gazteek, gehienez bost hilabetez benetazko lan merkatura hurbiltzeko eta prestakuntza eta lana uztartzeko aukera eukiko dabe. Hau da, eskualdeko enpresatan lanekoak ez diran praktikak egin ahal izango dabez.

Beka horreek eskuratzeko interesa daukien gazteek baldintza batzuk bete beharko dabez:
 • 18-25 urte izatea, biak barne (edo 30 urte baino gitxiago izatea, Gazte Bermea Sistema Nazionalean inskribatutako pertsonen kasuan).
 • Lanbiden lan eskatzaile moduan agertzea.
 • Lanbide Heziketako oinarrizko, erdi-mailako edo goi-mailako titulua, profesionaltasun ziurtagiria edo unibertsitate titulua (diplomatura, lizentziatura edo gradua) izatea.
 • Jasotako prestakuntzagaz erlazino zuzena daukan hiru hilabetetik gorako lan-esperientzia ez izatea.
 • 'Gaztedi Busturialdea' programan parte hartzen daben udalerrietako batetan erroldatuta egotea, hain zuzen be: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ereño, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz eta Sukarrieta.
Bekaren zenbateko garbia hilero 680 eurokoa izango da, azken urteotan baino 220 euro gehiago, eta hilabete bakotxaren amaieran jasoko da.
Bekadunari, ganera, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean alta emongo jako, lanekoak ez diran praktiken kotizazino-kontuaren kodean.

Bekek ikasitakoa praktikan jartzeko eta lehen lan esperientzia ordaindua izateko aukera eskainiko deutsie eskualdeko gazteei. Parte hartzaileek, ganera, banakako tutoretza eta coaching-a izango dabe euren garapenean eta prestakuntzan laguntzeko asmoagaz.

2014tik hona eskualdeko 50etik gora gaztek burutu dabez euren praktikak Busturialdeko beste horrenbeste enpresatan eta euretariko asko, ganera, lanean geratu dira bekak amaitu ostean.


Eskariak egiteko epea zabalik
'Gaztedi Busturialdea Bekak 2022' programan parte hartu gura daben eskualdeko gazteek edota enpresek, Bermeoko GIZegaz hartu-emonetan jarri beharko dira 94 617 91 58 telefono zenbakira deituta edo GIZera hurbilduta (Gizarte eta Kultura Etxeko lehen solairuan). Gaztedi Busturialdearen webguneko 'Bekak' ataletik be egin daiteke eskaria.

Beken onuradunen hautaketa prozesua Lanbidegaz batera egingo da enpresak eskatutako profila oinarri hartuta.

Lehen bidarrez lan arloan esperientzia lortzea da Gaztedi Busturialdea beken helburua, holan, lan merkatuan errezago sartzea ahalbideratuz.

2022/06/10

Europara bidaiatuko badozu atara eizu Europako Osasun Txartela, Batasuneko edozein herrialdetan osasun zerbitzua izateko


Europako Osasun Txartela (EOT) agiri pertsonal eta besterenezina da, eta eskubidea emoten dau ikuspuntu medikotik beharrezkoak diran osasun zerbitzuak jasotzeko, Europako Eremu Ekonomikoan, Erresuma Batuan edo Suitzan egindako aldi baterako egonaldietan. Aintzat hartuko da prestazinoen izaera eta aurreikusitako egonaldiaren iraupena, helmuga herrialdeko legeriaren arabera, eta egonaldiaren arrazoia turismoa, jarduera profesionala edo ikasketak izanda be.

EOT-ek ez dau balio joan-etorriaren helburua tratamendu medikoa jasotzea danean. Kasu horretan, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak (INSS) edo Itsasoko Gizarte Institutuak (ISM) jagokon formularioa igorri behar dau, Osasun Zerbitzuaren aldeko txostena jaso ostean.

Kasu batzuetan osasun-laguntzaren zenbateko edo ehuneko finko bat ordaindu beharko da, helmuga Estatuko asegurudunek dabezan baldintza bardinekaz. Zenbateko hori ezin izango da itzuli.

Europako Osasun Txartela banakakoa da eta titularrari osasun zerbitzuak jasotzeko eskubidea bermatzen deutso. Eskatzen daben pertsonei emongo jake txartela eta turismoko bidaietan, ikasketa edota pentsioarengaitik egiten diran leku aldaketetan erabili ahal izango da. Txartelean titularraren izena, NAN zenbakia eta atzetik daukan Segurtasun Sozialeko Institutuaren zenbakia agertuko dira. Horreri esker tramiteak asko arinduko dira, izan be, orain arte derrigorrezkoa zan gaixoa bere herrialdeko Segurtasun Sozialeko bulegoagaz hartu-emonetan jartzea.

Europako Osasun Txartelari esker, Europar Batasuneko hiritar guztiek jaso ahal dabe Batasuneko edozein herrialdetan osasun zerbitzua. Doako zerbitzua izango da hori, eta ordaindu behar baldin bada, ondoren egingo da hori. Txartelaren balioa urte bikoa da (txartelean bertan adierazoten da iraungitze-data).

Egonaldiaren herrialdean zure EOT onartzen ez bada, SOLVIT sarera jo daikezu (solvit@ue.maec.es), Gizarte Segurantzaren Erkidegoko Araudia aplikatzen daben administrazinoen arteko arazoak konpontzeko doako zerbitzua, hain zuzen.

Zelan eskuratu?
 • On line, Gizarte Segurantzaren Bulego Birtualean eskatzen badozu, etxean jasoko dozu txartela.
 • Telefono bidez: 901 166 565 / 91 542 11 76 telefono zenbakietara deitu eta etxean jasoko dozu txartela, egun gitxiren epean.
 • Gizarte Segurantzaren bulegoetan: Bilbon: Avda. Sabino Arana, 3 - 944 284 545 - Vicente Garamendi, 6 - 944 333 003 - Iruña, 13 - 944 478 366 - Gran Vía, 89 - 944 284 517 eta Gernikan: Juan Calzada, 89 - 946 257 107
EOT onartzen daben herrialdeak: Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Herbehereak, Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Txekiar Errepublika, Errumania, Suedia eta Suitza.

2022/04/22

Alde Zaharra dinamizatzeko eta ekintzaileentzat erakargarria izateko Lokalbide programaren 2. edizinoa jarri dau martxan Udalak

Lokalbide programak beran bigarren edizinoa dauka aurton. Izan be, 2021eko arrakasta ikusita, Bermeoko Udalak 2022 honetan be jarraipena emotea erabagi dau. Programa honek, besteak beste, helburu nagusi bi daukaz: herriko Alde Zaharra dinamizatzea eta ekintzailetza sustatzea.

Programan parte hartu gura daben jabe zein ekintzaileek eskaera orri bat bete beharko dabe Berhazen edo udalaren egoitza elektronikoan.

Diru-laguntza eskatu gura daben pertsonek azaroaren 15era arte egin ahal izango dabe.

Lokalbiden parte hartu ahal izateko, lokalek baldintza batzuk bete beharko dabez, hain zuzen: Internetera konektatzeko instalazinoa eta bainugela bat euki beharko dabez. Ostera, aurton, lokalek ez dabe zertan metro kuadro minimo batzuk euki behar. Udalak izena emon daben lokal hutsetan binilozko panelak jarri dauz, Lokalbide programan parte hartzen ari dirala adierazoteko.

Lokalaren jabeak luzatu daitekeen urte biko konpromisoa hartuko dau, ekintzaileak lokalagaz izan ahal dauzan arazoak baztertzeko. Ekintzaileak be, urte bian jarduera mantendu eta lokalaren jabeari alokairua hilero ordaindu deutsola justifikatu beharko dau.

Bermeoko Alde Zaharrean negozio aukera barriak piztu gura dira eta, era berean, ekintzaileak inguru horretara erakarri. Hau guztia lortzeko eta negozioak herriko Alde Zaharrera eroateko interesa pizteko, udalak 36.000 euro bideratu dauz diru-laguntzetan. Laguntza honeek ekintzaileei emongo jakez eta alokairuaren parte bat ordaintzera bideratu behar dabez. Onuradunek, gehienez be, 3.600 euroko diru-laguntza jasoko dabe (300 euro hilabete bakoitzeko).


Ekintzaileek honako sektore edo jarduera honeetako bategaz lotura daben eginbideak ezarri ahal izango dabez: denda txikiak, pertsonei zuzendutako zerbitzu enpresak, ostalaritza, artisautzako tailer txikiak edo antzekoak eta bestelakoak (arrantza eta elikadura, turismoa, adimen artifiziala, soluzino digitalak…).

Pasa dan urtean 5 negozio zabaldu ziran eta aurton be arrakasta bera izatea espero dau Bermeoko Udalak.

2022/02/02

Gazte Txartelaren eskaintza udal kultura, aisialdi, garraio eta kirol zerbitzu gehiagotara zabaldu gura dau Eusko Jaurlaritzak


Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak hainbat hartu-emon izaten ari da EAEko udalakaz, udal zerbitzu gehiago eskaini deieezan Gazte Txartela dabenei, euskal gazteek deskontu erakargarriak izan daiezan Europa osoko kirol- eta kultura-instalazinoetan, garraioetan eta merkataritzan.

Programaren helburua da euskal gazteei zuzendutako hainbat abantaila komertzial, jarduera, garraio, kultura, aisialdi eta kirol sustatzea, euren bizi-kalidadea hobetzen eta gizartean parte hartzea eta integratzea sustatzen laguntzeko. 2022ko Gazteen Europako Urteagaz batera sustatuko da.

2019ko abendutik aurrera, Gazte-txartela doakoa da, eta Eusko Jaurlaritzak zuzenean bialtzen deutse 14 urte betetzen dabezan gazteei, eskatu behar barikOrdutik, Gazte Txartelak, Eusko Jaurlaritzaren gazteentzako agiriak, doako bidaiako laguntza-asegurua dauka, mundu osoan baliogarria dana.

Deskontuez ganera, Gazte Txartelak aterpekide-txartel modura balio dau munduan zehar banatuta dagozan 4.000 instalazinoetan. Holan, gazteek nazinoarteko sareko edozein aterpetan hartu ahalko dabe ostatu.

Gaur egun 70.000tik gora gaztek daukie Gazte-txartela. Europan homologatuta dagoan gazteentzako euskal agiri bakarra da Gazte Txartela, eta Europako Gazte Agirien (EYCA/European Youth Card Association) Alkartearen barruan dago.

Txartel barria inklusiboa —aniztasuna eta baztertutako taldeak kontuan hartzen dauz— eta jasangarria be da.

Gazte-txartela eskuratzeko nahikoa da 14-29 urte izatea (30 urte betetzean bajan emongo jako urteak betetzen dauzan hilabetea amaitu eta batera) eta Euskadin erroldatuta egotea, nahiz eta beste autonomia-erkidego batetik edo atzerritik etorria izan.

Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak kontsulta zerbitzua dauka 682 306 102 eta 945 01 95 11 telefonoetan eta gaztetxartela@gmail.com eta gaztetxartela@euskadi.eus helbide elektronikoetan.

Gazte-txartelak deskontu iraunkorrak (garraioak, ostatua, prestakuntza, kultura, kirolak, osasuna, turismoa, e.a.), lehiaketak eta zozketak, bidaia-asegurua, ikuskizunetarako sarrerak, teknologia eta askoz gehiago eskaintzen dau. Gazte-txartela aurkezteagaitik bakarrik, gazteei deskontuak eskaintzen deutsiezan 1.000tik gora establezimendu dagoz Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik. Ikusi hemen Euskadiko abantailak, udalerriaren edo sektorearen arabera.


Gazte-txartela eta ISIC (Ikaslearen Nazioarteko Txartela): desbardintasunak
 • ISIC txartela eukiteko, derrigorrez izan behar da unibertsitateko ikaslea, erdi-mailako ikasketena edo eskola ofizialetakoa; hori frogatuko dauan egiaztagiria behar da. Gazte-txartela eukiteko, barriz, ez da beharrezkoa ikaslea izatea, nahikoa da 14 eta 29 urte bitarteko adina izatea.
 • Gazte-txartelaren epea 30 urte artekoa da, ISICena urte betekoa.
 • Gazte-txartela Europarako txartela da. ISICek, barriz, mundu osoko herrialdeetan balio dau.
 • Europan, orokorrean, Gazte-txartela zabalduago dago.

2021/09/23

Bermeoko Udalak antolatutako Berbalagun egitasmoa martxan dago aurten be, lagunartean euskera praktikatzeko helburuagaz


Bermeoko Udaleko Euskera Sailak, AEK eta Gotzon Garitaonaindia Euskaltegiak eta Hizkuntza Eskolak Berbalagun ekimena jarri dabe martxan aurten be. Berbalagunen helburua, eskolatik eta euskaltegietatik kanpo lagunartean alkartu eta gustuko ekintzak eginez euskeraz berba egitea da.

Lagun taldeak zaletasun, adin eta denpora librearen arabera astean behin alkartzen dira eta talde bakotxak erabagitzen dau zer egin, noiz eta non. Ganera, bestelako jarduera batzuk be antolatzen dira: tailerrak, urteerak, ikus-entzunezko emonaldiak eta berbaldiak... Berbalagunen taldeak bost edo sei kidez osotuta egoten dira. Ekintzak jakitera emoteko buletinak be argitaratzen dabez eta horreen bidez Berbalagunen lehiaketetan parte hartu daiteke.

Euskeraz berba egin gura dauen edozeinek parte hartu ahal dau Berbalagun programan, ikasle izan edo ez, berba egiteko gogoa baino ez da behar. Euskeraz ondo berba egiten dabenentzako be bada, trebatu gura dauenagaz astean behin batuz laguntza ederra emoten baita.

Izena emon edo informazino gehiago gura izanez gero, honako honeek dira bideak:
 • Dinamizatzailea, Marimar Hernandez (watxap): 607 609 580
 • AEK euskaltegia: 609 462 018
 • Gotzon Garitaonaindia euskaltegia: 688 651 491
 • Hizkuntza Eskolea: 94 618 70 91
 • Udaleko Euskera Saila: 94 617 91 22
 • Helbide elektronikoa: bermeoberba@gmail.com
Egitasmoa Facebooken eta berbalagunen blogean be jarraitu daiteke, han argitaratzen dira barri guztiak eta izena emoteko aukera bertan dago eskura zuzenean.

2021/04/06

Euskal abizenak euskal grafiaz idazteko kanpaina martxan jarri dau Bermeoko Udalak

Euskal abizenak euskal grafiaz idazteko kanpaina martxan jarri dau Bermeoko Udalak, UEMAren laguntzagaz, munduan euskaldunek presentzia izateko.

Bermeon oso zabalduta dagozan abizen asko idatzi daitekez euskeraz: Atxikallende, Allika, Argiarro,  Etxebarria, Bulukua, Markaida, Erauzkin, Gabantxo… kanpaina hori, bere euskal abizena gaztelaniazko grafiaz idatzita dauenari zuzenduta dago, emon behar dauzan pausuak argitu eta epaitegian aldaketa eskatzeko.

Horretarako, UEMA-k prestaturiko informazino-orriak banatu dira herriko udal zerbitzuetan, ikastetxeetan, euskaltegietan eta Hizkuntza Eskolan.

Informazino-orrietan jasotzen dira aldaketa egiteko emon beharreko hiru pausuak:

Erregistro zibilean edo bake epaitegian aldaketa eskatu.
Eskaera orria bete.
Agiri honeek eroan:
 • Nortasun Agiriaren fotokopia (adinez nagusia ez danak gurasoena eroan behar dau).
 • Hitzez hitzeko jaiotza ziurtagiria (epaitegian eskatzen da).
 • Errolda agiria (Udaletxean eskatzen da eta, adinez nagusia ez bada, gurasoena beharko dau).
 • Familia-liburuaren fotokopia (familia edo seme-alabak badaukaz).
 • Seme-alaben nortasun agiriaren fotokopiak, 16 urtetik gorakoak badira.
Horretaz ganera, izena edo/eta abizena euskeraz zelan idatzi behar dan kontsultatzeko www.euskaltzaindia.eus webgunean bilatu ahal da informazino osotua.

Bestalde, epaitegietan egiten diran beste tramite batzuk be euskeraz egin daitekez. Holan ba, epaitegian erregistratzen diran jaiotza, ezkontza eta heriotza-inskripzinoetan, euskera erabiltzeko aukera badago.

2020/06/22

Ezagutu eizu Busturialdeko gazteria zerbitzuek martxan jarritako Gaztedi Busturialdearen webgunea, eskualdeko gazteei zuzenduta


Bermeoko eta Gernika-Lumoko udaletako Gazteria zerbitzuek eta Urremendi Landa Garapen Elkarteko Gazteria zerbitzuak www.gaztedibusturialdea.eus web-orrialdea jarri dabe martxan, Bizkaiko Foru Aldundiaren 'Udal Gaztedi' programaren barruan. Horretan, Gaztedi Busturialdea proiektuan lantzen dabezan lan ildoak batzen dira.

Enplegua, bekak, prestakuntza eta ekintzailetza dira lan arlo nagusiak eta horreetan eskaintzen dabenaren informazinoa batzen da webgune barrian. Ganera, ikastaro, berbaldi edo bestelakotan izena emoteko aukera be dago bertan.

Atariak, ganera, ikastaro, hitzaldi edo bestelakotan izena emoteko izapideak be errezten dauz, aukera emoten baitau izen-emotea bertan egiteko.